لیست شرکتها

کمیته امدادامام خمینی
زمینه فعالیت: خدماتی

محصولات : انبارداري

emdad.shirazip.com
صافکاری و گلگیرسازی محمد
زمینه فعالیت: فلزی

محصولات :

safkarimohamad.shirazip.com
جاوید امیدوار بکیانی
زمینه فعالیت: کارگاهی-خدماتی

محصولات :

2405.shirazip.com
دکوراسیون داخلی خانه سنگی
زمینه فعالیت: کارگاهی-خدماتی

محصولات : دکوراسیون داخلی

stonehouse.shirazip.com
شرکت خرما طلایی قیر و کارزین
زمینه فعالیت: کارگاهی-خدماتی

محصولات :

khormatalaii.shirazip.com
تراشکاری سینا
زمینه فعالیت: کارگاهی-تجاری

محصولات : تراش انواع فلزات راهسازی

trashkarisina.shirazip.com
کارگاه صنعتی صعود
زمینه فعالیت: کارگاهی-تجاری

محصولات : برق صنعتی

soud.shirazip.com
یدک سیکلت داورجو
زمینه فعالیت: کارگاهی-خدماتی

محصولات : یدک سیکلت در حال ساخت و ساز

yadakcyclet.shirazip.com
محمود میان باغی
زمینه فعالیت: کارگاهی-تجاری

محصولات : در حال ساخت/کارگاه کلید سازی

mianbaghi.shirazip.com
اجرای سنگ اسکندری
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی تولیدی

محصولات :

sangeskandari.shirazip.com
گروه معماری خانه خاص
زمینه فعالیت: کارگاهی-تجاری

محصولات :

khanekhass.shirazip.com
پنبه آستانه(ع) شیراز
زمینه فعالیت: نساجی

محصولات : الیاف پلی استر و تشک

astaneh.shirazip.com
لوازم بهداشتی و ساختمانی بازیاری
زمینه فعالیت: خدمات

محصولات : انبار ساختمانی بهداشتی

koolab.shirazip.com
محمدرضا طوسی
زمینه فعالیت: کارگاهی-خدماتی

محصولات :

2586.shirazip.com
کوپله کاری عمران فارس
زمینه فعالیت: خدمات

محصولات :

kuplekari.shirazip.com