لیست شرکتها

حسین جوکار
زمینه فعالیت: کانی غیر فلزی

محصولات : انواع آجر و سفال

1247.shirazip.com
فرود کشاورز
زمینه فعالیت: کانی غیر فلزی

محصولات : قطعات پيش ساخته بتوني وسبك

1249.shirazip.com
شرکت آماد بام
زمینه فعالیت: کانی غیر فلزی

محصولات : تيرچه بتني مسلح پيش ساخته

51233345.shirazip.com
کیمیا سازه سبک
زمینه فعالیت: کانی غیر فلزی

محصولات : تير بتوني برق بلوک سبک

kimia.shirazip.com
نیما یغمایی
زمینه فعالیت: کانی غیر فلزی

محصولات : بلوك ديواري, بلوك سقفي, تيرچه پيش فشرده سيماني, جدول سيماني

1252.shirazip.com
چینی آلات بهداشتی درین سرام شیراز
زمینه فعالیت: کانی غیر فلزی

محصولات : لوازم بهداشتي چيني

dorrinseram.shirazip.com
کارگاه موزائیک پارس تندیس
زمینه فعالیت: کانی غیر فلزی

محصولات : قطعات پيش ساخته بتوني وسبك

parstandis.shirazip.com
بتن جهان دیده
زمینه فعالیت: کانی غیر فلزی

محصولات : انواع محصولات بتني

betonjahan.shirazip.com
موزاییک هخامنش
زمینه فعالیت: کانی غیر فلزی

محصولات : بلوک ديواري غير مسلح از بتن سبک گازي

mhakhamanesh.shirazip.com
شرکت کاویان جام پارس
زمینه فعالیت: کانی غیر فلزی

محصولات : شيشه دوجداره

kaviyanjam.shirazip.com
خاک ترکیبی شیراز
زمینه فعالیت: کانی غیر فلزی

محصولات : قطعات بتني ويژه ساختمانهاي پيش ساخته

khaketarkibi.shirazip.com
شرکت بهسازان صنعت فارس
زمینه فعالیت: کانی غیر فلزی

محصولات : قطعات پيش ساخته بتوني وسبك

behsazan.shirazip.com
دریادشت دانه
زمینه فعالیت: کانی غیر فلزی

محصولات : خوراك اماده دام

dryadasht.shirazip.com
دفتر مرکزی الپکس
زمینه فعالیت: کانی غیر فلزی

محصولات : توزیع اتصالات و لوله برنجی

alpex.shirazip.com
انبار داروهای گیاهی کاظمی
زمینه فعالیت: کانی غیر فلزی

محصولات : انواع مبلمان اداري و اماکن عمومي به جز مبلمان بتني و سنگي

anbarkazemi.shirazip.com