لیست شرکتها

شرکت تشک راحت خواب
زمینه فعالیت: نساجی

محصولات : تشك اسفنجي+خوش خواب

rahatkhab.shirazip.com
آوینا تجارت آرتام
زمینه فعالیت: نساجی

محصولات : انواع تخت خواب و تشک به جز تخت خواب و تشک خاص درمان، توانبخشي و مراقبت پزشکي

artamco.shirazip.com
محمدعلی سبزعلی(ساخت و ساز)
زمینه فعالیت: نساجی

محصولات : در حال ساخت

sabzalikheirabadi.shirazip.com
آریا چوب گستر تیرازیس
زمینه فعالیت: نساجی

محصولات :

choobgostar.shirazip.com
شرکت پانیا کارتن فارس
زمینه فعالیت: نساجی

محصولات : بازيافت پنبه ازضايعات

853190.shirazip.com
تولیدی کلبه محسن
زمینه فعالیت: نساجی

محصولات : چادر مسافرتي از جنس برزنت

kolbemohsen.shirazip.com
تولیدی پوشاک نفیسه
زمینه فعالیت: نساجی

محصولات : شان جراحي, گان

nafiseh.shirazip.com
راشنو آذین آپادانا
زمینه فعالیت: نساجی

محصولات : البسه و پوشاک

rashnoazin.shirazip.com
تولید روسری نقشک
زمینه فعالیت: نساجی

محصولات :

naghshak.shirazip.com
شرکت شیراز پوپلین
زمینه فعالیت: نساجی

محصولات : انواع بلوز

puplin.shirazip.com
عرش نقشینه جهان
زمینه فعالیت: نساجی

محصولات : عمل آوري و رنگ کردن انواع پوست خزدار و ساير پوست هاي مودار

arshnaghshineh.shirazip.com
پوشاک توکلی پور
زمینه فعالیت: نساجی

محصولات : پوشاک زنانه

poshaktavakoli.shirazip.com
صنایع پلاستیک بهمنی نژاد
زمینه فعالیت: نساجی

محصولات :

bahmaninejad.shirazip.com
شرکت ترنج پوشش فارس
زمینه فعالیت: نساجی

محصولات : تولید البسه بیمارستانی

toranjfars.shirazip.com
صنایع شیمیایی ریف ایران
زمینه فعالیت: نساجی

محصولات : رنگ و وسایل رنگ

reefiran.shirazip.com